Stap 1:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kan ook telefonisch.

Stap 2:

Besluit je na dit gesprek tot een coaching traject over te gaan, dan volgt een uitgebreid intakegesprek met jou en je ouders. Je ouders zijn onmisbaar in dit traject. Zij kennen jou goed en gaan verder als het coaching-traject stopt.

Stap 3:

We maken met elkaar afspraken over de duur en het te volgen traject. We kunnen kiezen voor gesprekken, het spelen van een spel (bijvoorbeeld het kwaliteitenspel / spiegeljezelfspel), creatieve oefeningen, of een combinatie van genoemde onderdelen. We kunnen ook gebruik maken van twee bijzondere assistenten. Dit zijn de paarden Rolin en/of Indrasina.

Waarom bied ik deze bijzondere hulp aan?

Rolin en Indrasina zijn betrouwbare paarden, die duidelijk hun grenzen aangeven. Zij werken graag met mensen en benaderen je zonder vooroordelen, zij nemen je zoals je op dat moment bent. Paarden spiegelen en ook Rolin en Indrasina fungeren als levende spiegel. Zij reageren op liefdevolle aanrakingen, een lekkere borstelbeurt, maar ook op je gedrag. De paarden reageren op wat zij zien, voelen en wat je doet en niet op wie je bent. Als een paard zich veilig voelt, wil hij samenwerken en doet het wat je vraagt. Paarden zijn gevoelig voor de fijnste vormen van communicatie. Als je handelingen niet kloppen met je gevoel, als je tegenstrijdige signalen uitzendt, pikt het paard dit feilloos op en zal hierop reageren.

Het is geen cursus paardrijden, maar het gaat om de communicatie over en weer tussen jou en het paard. Je hoeft absoluut geen ervaring met paarden te hebben om toch deze bijzondere hulp te kunnen ervaren.

Je bent een meesterwerk.